Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:

  1. NIKOLINA GRĐAN
  2. BOŽE SOLDO
  3. ZRINKA ŠAKOTA

Usmeni ispit održat će se u četvrtak 3. listopada 2019. u 8.30.

Studijske grupe