Komunikologija I. kolokvij rezultati

REZULTATI   (14. 12. 2022.)

Odnosi s javnošću/Novinarstvo I. god.

Komunikologija I. kolokvij

 

Položili su:

 

  1. Dora Pinjuh
  2. Luka Smoljko
  3. Emilija Krišto
  4. Anita Bogdan
  5. Ivan Romić
  6. Anamarija Skoko
  7. Davor Boro

Studijske grupe