Komunikologija II. kolokvij - predrok rezultati

REZULTATI   (25. 1. 2023.)
Odnosi s javnošću/Novinarstvo I. god.
Komunikologija II. kolokvij/predrok
 
Položili su:
 
1. Dora Pinjuh 
2. Luka Smoljko 
3. Emilija Krišto 
4. Anamarija Skoko 
5. Davor Boro 
6. Lana Augustinović 
7. Irena Mašić 
 
 
Usmeni dio ispita 7. 2. u 11.30h, ured br. 53.
 

Studijske grupe