KOMUNIKOLOGIJA-rezultati (12. 7. 2023.)

REZULTATI  ISPITA

KOMUNIKOLOGIJA (12. 7. 2023.)

Odnosi s javnošću

 

Položili su:

 

  1. Mateo Karačić
  2. Emanuel Musa

 

Usmeni dio ispita 17. 7. u 10.00h, ured br. 53.

Studijske grupe