Modeli odnosa s javnošću-rezultati (12. 7. 2023.)

REZULTATI  ISPITA

Modeli odnosa s javnošću (12. 7. 2023.)

Odnosi s javnošću

 

Položili su:

 

  1. Krešimir Katavić

 

Usmeni dio ispita 17. 7. u 10.00h, ured br. 53.

Studijske grupe