Modeli odnosa s javnošću rezultati ispita

REZULTATI  ISPITA

Modeli odnosa s javnošću  (25. 4. 2023.)

Odnosi s javnošću DS

 

Položili su:

 

  1. Katarina Marić

 

 

Usmeni dio ispita petak 28. 4. u 13.00h, uč. br. 23.

 

 

 

Studijske grupe