Rezultati ispita iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su: 

Pero Anić dobar (3)
Marina Banović dobar (3)
Gabriela Vego dovoljan (2) 

Usmeni ispit bit će održan u ponedjeljak 12. rujna u 10 sati i 30 minuta preko Google Meet-a. Link će biti poslan na mail prije usmenog ispita. 

Studijske grupe