Rezultati ispita iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su: 

Gabriela Tomić    dobar (3)
Josipa Primorac     dobar (3)

Studijske grupe