Rezultati ispita iz kolegija Tiskani mediji

Ispit je položila:

Maida Kuduzović    dobar (3)

Studijske grupe