Rezultati ispita iz kolegija Tiskani mediji

Ispit iz kolegija Tiskani mediji nitko nije poloćio. 

Usmeni ispit za one koji su ranije položili pismeni ispit bit će održan u ponedjeljak 12. rujna u 10 sati i 30 minuta preko Google Meet-a. Link će biti poslan na mail prije usmenog ispita. 

Studijske grupe