Rezultati ispita iz kolegija Tiskani mediji

Ispit iz kolegija Tiskani mediji položili su: 

Krešimir Katavić  vrlo dobar (4)
Magdalena Ostojič dobar (3)
Antonija Glibo  dovoljan (2) 
Karlo Erceg  dovoljan (2)
Gabriela Vego  dovoljan (2)
Luka Boras dovoljan (2)
Marin Šiško  dovoljan (2)
Ana Malekin    dovoljan (2)

Usmeni ispit bit će održan sutra, 28. rujna u 10.30 sati putem Google Meet-a, Poveznicu za ispit dobit ćete na mail prije početka usmenog ispita.

Studijske grupe