Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u politologiju, održanog 15.12. 2014.

Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u politologiju, održanog 15.12. 2014.

 

1.     Milan Odak

2.     Slavica Kapular

3.     Dijana Lasić

4.     Draga Vištica

5.     Josipa Prkačin

6.     Tomislav Petrović

7.     Jelena Šego

 

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Studijske grupe