Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u politologiju, održanog 24. 11. 2014.

Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u politologiju, održanog 24. 11. 2014.

 

1.     Petra Lučić – 4

2.     Ivana Brkić – 3

3.     Dajana Jozić – 3

4.     Tomislava Šarčević – 3

5.     Irena Omejic – 2

6.     Marko Damjanović – 2

7.     Matea Raguž – 2

8.     Danijela Kukić – 2

9.     Katarina Klinac – 2

10.  Ana Šarić – 2

11.  Doris Jakić – 2

12.  Martina Sičaja – 2

13.  Sanja Cvitković – 2

14.  Luka Čuljak – 2

15.  Anđela Prskalo – 2

16.  Ante Vukušić – 2

17.  Gabrijela Jarak – 2

18.  Julijana Spajić – 2

19.  Matej Marević – 2

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Studijske grupe