REZULTATI PREDROK-Odabrane teme iz komunikologije

REZULTATI  PREDROK

Odabrane teme iz komunikologije  (16. 6. 2023.)

 

Položili su:

 

  1. Luka Smoljko
  2. Kata Ćavar
  3. Anamarija Skoko
  4. Ana Sršen
  5. Monika Čuljak
  6. Marija Sesar
  7. Emanuel Musa
  8. Lana Augustinović

 

Usmeni dio ispita petak 23. 6. u 10.30h, uč. br. 23.

Studijske grupe