Rezultati prvog kolokvija - Medijski sustavi

Prvi kolokvij iz kolegija Medijski sustavi položili su sljedeći studenti:

Ana Baraban                       5-

Ana Miličević                      4

Dorotea Maria Teisler      4-5

Gabrijela Zeljko                   5

Iva Petrović                        5-

Jakov Maglica                     3-

Marija Magdalena Juka     5

Marina Matić                     4-5

Nika Vasilj                           5-

Nikolina Ćerlek                    5-

Sebastijan Berišić               3

Tea Šimić                              4

Studijske grupe