upravljanje projektima

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

OSJ

Rezultati ispita održanog 29.08.2019.

Ime i prezime

Ocjena

ANDRIJANIĆ MARKO

2

 

Usmeni dio ispita održat će se 04.09.2019. u 8.30h na Filozofskom fakultetu (pričekati kod porte).

Studijske grupe