upravljanje projektima

Rezultati ispita održanog 26.09.2019.

- Maida Kuduzović 3

- Nikolina Grđan 4

- Zrinka Šakota 2

Usmeni dio ispita održat će se u utorak 01.10.2019. u 8.30h

Studijske grupe