Antička i srednjovjekovna politička filozofija - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Antička i srednjovjekovna politička filozofija položili:

BUNOZA, Marko
BOŠNJAK, Goran
VUKOJEVIĆ, Adrian
DUMANČIĆ, Lucija
ROTIM, Tea
ĆOSIĆ, Ana
MARTINOVIĆ, Danijel
PAPONJA, Anita
RAIČ, Danijel
GLAMUZINA, Tomislav
BIOĆIĆ, Srećko
CIGIĆ, Josip
VUČIĆ, Ivana
RAJUČ, Tomislav
ĆUTUK, Kristina
NIŽIĆ, Martina
JUKA, Ana
MARIĆ, Zvonimir
PRKAČIN, Marija
LOLIĆ, Marijeta

Uvid će u testove i upis ocjene biti održan 23. 4. 2014. u 10 h – ured 33

Studijske grupe