Integracijski dometi EU - rezultati kolokvija i predispita

Sveučilište u Mostaru

Filozofski fakultet

Studij politologije

 

Rezultati drugog kolokvija (i predispita) iz kolegija Integracijski dometi Europske unije održanog 29. siječnja 2015. Godine

 

  1. POLOŽILI  II. kolokvij: 

 

1.  Marić Valentina        -   vrlodobar   (4) 

2.  Turić Tomislav         -   vrlodobar   (4)                                                                            

3.  Galić Branimir          -   vrlodobar   (4)                                                                       

 4.  Nikolić Denis            -  vrlodobar   (4)                                                                         

5.  Begović Toni            -   dobar (3)                                                                                              

6.  Mioč-Vuletić Mario  -  dobar (3)                                                                                         

7.  Ivanković Damir       -  dobar (3-)                                                                                          

8.  Buhač Toni                - dobar (3-)                                                                                               

9.  Šaravanja Ivana         - dovoljan (2+)                                                                           

10.  Bunoza Andrija       - dovoljan (2+)                                                                  

11.Vranjković Martina   - dovoljan (2+)                                                                                     

12. Grbavac Antonio      - dovoljan (2)                                                                                  

13. Logara Suzana          - dovoljan (2)                                                                                   

14. Bakula Ivana             - dovoljan (2-)

 

 

  1. POLOŽILI  Predispit:

 

1. Volarević Vedran       - dobar (3)

2. Primorac Bernardeta  - dovoljan (2)

3. Šarac Mihaela            - dovoljan (2-)

 

Mostar, 29. siječnja  2015. godine                            Prof. dr. Mile Lasić/ Ass. Arijana Kolobara

Studijske grupe