Interpersonalna komunikacija - rezultati ispita

POLITOLOGIJA I. god.

 (2.9.2014)

Interpersonalna komunikacija – izborni kolegij

 

Rezultati:

 

  1. Daniel Raič  (1-2)

 

Usmeni dio ispita, srijeda 10 .9. 2014. u 11,00h. kabinet br. 53.

Studijske grupe