Kantova politička misao - rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Kantova politička misao (26. 6. 2014.) položili_e:

 

  1. BOBAN, Dragica
  2. VRLJIĆ, Ivan
  3. RAJIČ, Martina
  4. DAVIDOVIĆ, Karolina
  5. BARIŠIĆ, Tomislav
  6. ĆERDIĆ, Hrvoje
  7. DUVNJAK, Mila
  8. MATIĆ, Mate
  9. KNEZOVIĆ, Marin
  10. GRGIĆ, Kristina

 

Usmeni će dio ispita biti održan 3. 7. 2014. u 12:30h – ured 45

 

 

 

 

Studijske grupe