Kantova politička misao - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Kantova politička misao položili_e:

1.    PEHAR, Josip
2.    KUKIĆ, Ivan
3.    ĐIKIĆ, Sven
4.    BABIĆ, Blagica
5.    BEKAVAC, Ivana
6.    ŠIMIĆ, Marija
7.    MUSTAPIĆ, Zvonimir
8.    ŠIMOVIĆ, Lucija

Usmeni će ispit biti održan 11. 9. 2014. u 14:30 h

Studijske grupe