Lokalna samouprava-rezultati ispita

Ispit su položilisljedeći studenti:

  • Ljiljana Perić
  • Josip Vidović

Studijske grupe