Međunarodne organizacije i kultura mira - rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija iz kolegija Međunarodne organizacije i kultura mira održanog 19.12.2014.

 

Kolokvij su položili studenti:

Ana Zovko

Frano Bokan

Branka Drlje

Andrea Brać

Studijske grupe