Međunarodni ekonomski odnosi - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Međunarodni ekonomski odnosi

 

Pismeni dio ispita iz kolegija Međunarodni ekonomski odnosi položili su sljedeći studenti:

 

R.Br.

Broj indeksa

Ime i prezime

1.

4436

Mario Mioč-Vuletić

2.

4446/R

Ivana Bakula

3.

4453/R

Martina Vranjković

4.

4427

Damir Ivanković

5.

4827

Silvija Klišanin

6.

3573

Kristijan Jurković

7.

4705/R

Ivana Šaravanja

 

Usmeni dio ispita i upis ocjena će se održati u ponedjeljak 9.2.2015. u 12 sati.
Studenti mogu u istom terminu pogledati svoje pismene radove.

Prof.dr. Željko Marić

Studijske grupe