Međunarodni politički odnosi II - rezultati II. kolokvija i predispita

Sveučilište u Mostaru

Filozofski fakultet

Studij politologije

Rezultati II. kolokvija i predispita iz kolegija Međunarodni pol. odnosi II,         

 održanog dana 02. lipnja 2014. godine

 

  1. II. KOLOKVIJ:

 

Ime i prezime

Ocjena

Logara Suzana

5-

Marić Valentina

5-

Šaravanja Ivana

5-

Nikolić Denis

5-

Pinjušić Irena

5-

Pušić Ines

5-

Turić Tomislav

4

Bunoza Andrija

4

Begović Toni

3

Beroš Ivana

3

Šarac Mihaela

3-

Koraca Toni

3-

Akmadžić Kristijan

2-

Buhač Toni

2-

Vučko Matea

2-

Galić Branimir

2-

Crnjac Ivan

2-

Krešić Ivan

2-

 

 

  1. PREDISPIT:

 

Ime i prezime

Ocjena

Paponja Gojana

4-

Mioč-Vuletić Mario

4-

Ivanković Damir

3

Čančarević Ivana

3

Merdžan Marinela

3-

Milković Estera

2

Klišanin Silvija

2-

Pušić Tomislav

2-

Volarević Vedran

2-

Leko  Ante  

2-

Palac Martina

2-

Primorac Bernarda

2-

Vranjković Martina

2-

Prlić Ivana

2-

Tomić Boris

2-

 

NISU POLOŽILI: Vukoja Katarina, Bakula Ivana, Luburić Antonela, Sentić Pero, Markov Ilija,

Paponja Danijela, Glavaš Renea, Vasilj Ivana, Miličević Valentina, Džajić Stipe, Tomić Zvonimir,

Pišković Karlo, Hasić Robert.     

 

 

Mostar, 02. lipnja 2014. godine          Docent dr. Mile Lasić

                                                               Ass. Arijana Krešo

Studijske grupe