Modeli demokracije u podijeljenim društvima - rezultati predroka

Modeli demokracije u podijeljenim društvima – rezultati predroka (26.1.15.)

 

Položili su:

 

1272 DS – 4,

1273 DS/R – 3, 

1275DS/R – 5,

1279 – 3,

1283SD/I – 5,

1286 DS/R – 4,

1348DS/R – 4,

1489 – 2,

3364 – 2,

3543/R – 4,

3548 – 3,

3552/R – 3,

3585 – 4.

Studijske grupe