Novovjekovna politička filozofija - rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Novovjekovna politička filozofija (1. 7. 2014.) položili_e:

 

 1. EREŠ, Ružica
 2. ROTIM, Tea
 3. ZOVKO, Virna
 4. GLAMUZINA, Tomislav
 5. SESER, Franimir
 6. JUKA, Ana
 7. MARTINČIĆ, Danijel
 8. DUMANČIĆ, Lucija
 9. HUBIAR, Tomislav
 10. CIGIĆ, Josip
 11. MARINČIĆ, Marsela
 12. ĆOSIĆ, Ana
 13. VUKOJEVIĆ, Adrian
 14. BIŠKO, Nikolina
 15. RAIČ, Danijel
 16. ČILIĆ, Ivan
 17. ĆUTUK, Kristina

 

 

Usmeni će dio ispita biti održan 3. 7. 2014. u 12:45h – ured 45

 

 

 

Studijske grupe