Novovjekovna politička filozofija - rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Novovjekovna politička filozofija položili_e:

  1. MARIĆ, Zvonimir
  2. PRKAČIN, Marija
  3. NIŽIĆ, Martina
  4. ĆORIĆ, Jelena
  5. ZOVKO, Petra
  6. ĆESIĆ, Goran

 

Usmenom ispitu mogu pristupiti i sljedeće studentice:

 

  1. BOBAN, Katarina
  2. PETRUŠIĆ, Martina
  3. VUČIĆ, Ivana

 

Usmeni će ispit biti održan 11. 9. 2014. u 13:30 h – ured 45

Studijske grupe