Novovjekovna politička filozofija - rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Novovjekovna politička filozofija položili_e:

 

 1. SOLDO, Mateja
 2. LUJANOVIĆ, Gloria
 3. PAPONJA, Anita
 4. BOŠNJAK, Goran
 5. PETRUŠIĆ, Martina
 6. BIOČIĆ, Srećko
 7. MARINČIĆ, Ingo
 8. DŽEVLAN, Viktorija
 9. MARIĆ, Tihana
 10.  MANDIĆ, Ines
 11.  KNEZOVIĆ, Filip
 12.  PERIĆ, Daniela
 13.  BOBAN, Katarina
 14.  PROPADALO, Lorina
 15.  SUŠAC, Nada
 16.  VRDOLJAK, Zdenko
 17.  SIVRIĆ, Ilija
 18.  RAIČ, Mateo
 19.  JAMNIĆ, Slobodan

 

 

 

Usmeni će ispit biti održan 24. 9. 2014. u 14:15 h – ured 45

 

 

 

Studijske grupe