Pravni i politički sustav BiH - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Pravni i politički sustav BiH koji je održan 28. siječnja 2015. položili su:

 

Suzana Logara - izvrstan (5)

Tomislav Turić - izvrstan (5)

Branimir Galić - vrlo dobar (4)

Denis Nikolić - dobar (3)

Mario Mioč-Vuletić - dobar (3)

Boris Tomić - dobar (3)

Gojana Paponja - dobar (3)

Damir Ivanković - dobar (3)

Valentina Marić - dobar (3)

Anja Slišković - dovoljan (2)

Martina Vranjković - dovoljan (2)

Ivana Prlić - dovoljan (2)

Bernarda Primorac - dovoljan (2)

Ivana Šaravanja - dovoljan (2)

Stipe Grebenar - dovoljan (2)

Tomislav Bandić -  dovoljan (2)

Marija Soldo - dovoljan (2)

Kristijan Akmadžija - dovoljan (2)

Ivana Prlić - dovoljan (2)

Marinela Merdžan - dovoljan (2)

Tomislav Pušić - dovoljan (2)

 

 

doc. dr. Damirka Mihaljević

 

Studijske grupe