Rezultati drugog kolokvija kod doc. dr. Marije Musa

Drugi kolokvij iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
1. RUŽICA EREŠ
2. KATARINA BOBAN
3. MARTINA MARTINOVIĆ
4. MARIJA ŠUŠAK
5. FRANIMIR SESER
_______________________
6. TEA ROTIM

Datum održavanja usmenog ispita bit će naknadno oglašen.
 

Studijske grupe