Rezultati drugoga kolokvija iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe

Politologija

Drugi kolokvij iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:

1.      MARKO LUCOVIĆ

2.      ANAMARIA TOTIĆ

3.      ANA BILKIĆ

4.      MATE BANDIĆ

5.      MIRNA ŠEVO

6.      DRAGI ČOLIĆ

7.      IVAN BAGARIĆ

8.      ANTE ŠUNJIĆ

9.      MATEA PRUSINA

10.   MARIJA BAGARIĆ

11.   MARIJA BARBARIĆ

12.   ZDRAVKO RADELJIĆ JAKIĆ

13.   SILVIO SOČE

14.   MARIJA ŠUĆA

15.   ANA ZORAJA

16.    ANTONIO ZELENIKA

17.   DAMIR JUKA

18.   MARIJA PALAC

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 2. veljače 2015. u 12 sati.

Studijske grupe