Rezultati I. kolokvija iz kolegija Međunarodni politički odnosi II

Sveučilište u Mostaru
Filozofski fakultet
Studij Politologije

R e z u l t a t i
I. kolokvija iz kolegija Međunarodni politički odnosi II, održanog 14. travnja 2014. godine
A)  P O L O Ž I L I: 
- s ocjenom izvrstan: Šaravanja Ivana (5-), Pinjušić Irena (5-),
- s ocjenom vrlodobar: Nikolić Denis (4+), Marić Valentina (4+), Logara Suzana (4), Turić Tomislav (4-), Galić Branimir (4-),
- s ocjenom dobar: Mioč-Vuletić Mario (3+),Bandić Tomislav (3+), Begović Toni (3), Pušić Ines (3), Šarac Mihaela (3-),
- s ocjenom dovoljan: Akmadžić Kristijan (2+), Crnjac Ivan (2), Bunoza Andrija (2), Buhač Toni (2), Koraca Toni (2-),Vučko Matea (2-), Beroš Ivana (2-), Krešić Ivan (2-);                                             
  
B) N I S U   P O L O Ž I L I : Klišanin Silvija,
    Ivanković Damir,
   Volarević Vedran,
   Vranjković Martina,
   Paponja Gojana,
   Luburić Antonela, 
   Leko Ante,
   Vasilj Ivana,
   Markov Ilija,
   Džajić Stipe,
   Prlić Ivana;

Mostar, 15. travnja 2014.                  Docent dr. sc. Mile Lasić /Ass. Arijana Krešo

Studijske grupe