Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Irene Musa

POLITOLOGIJA
REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 7. 4. 2014.
SISTEMATSKU SOCIOLOGIJU POLOŽILI SU:
1. Fani Bagarić  3
2. Davor Baković  3
3. Marko Bunoza  2
4. Katarina Boban  3
5. Ana Ćosić  2
6. Goran Ćesić  3
7. Jelena Ćorić  3
8. Viktorija Dževlan  3
9. Renea Glavaš  3
10. Ana Juka  4
11. Antonija Lončar  3
12. Marsela Marinčić  4
13. Martina Palac  2
14. Anita Paponja  4
15. Ines Pušić  2
16. Danijel Raič  2
17. Mateja Soldo  2
18. Franimir Sesar  3
19. Nada Sušac  3
20. Zdenko Vrdoljak  2
21. Ivana Vučić  2
22. Virna Zovko  4
Upis ocjena 16. 4. 2014. u  11:30 sati (ured 57)
DEMOKRACIJU  CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA POLOŽILA JE:
Vilma Nikšić  5
Upis ocjena 16. 4. 2014. u  11:30 sati (ured 57)

POLITIČKU SOCIOLOGIJU POLOŽILI SU:
1. Ilma Ajanović  4
2. Monika Bošnjak  4
3. Kristijan Jurković  4
4. Robert Miličević  4
5. Monika Ostojić  4
Upis ocjena 16. 4. 2014. u 11:30 sati(ured57)
METODE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM ZNANOSTIMA POLOŽILI SU:
1. Mihaela Šarac  2
2. Emil Zadro  2
Upis ocjena 16. 4. 2014. u 11:30 (ured 57)
GLOBALIZACIJSKE PROCESE I SUVREMENE KULTURE POLOŽILI SU:
1. Ružica Bavčević  3
2. Mirko Baković  2
3. Ivana Bebek  2
4. Ana Dankić  2
5. Ozana Galić  5
6. Nikolina Kolenda  2
7. Ivana Mašić  5
8. Ivana Matić  3
9. Željko Pandža  3
10. Vladimir Ripić  4
Upis ocjena 16. 4. 2014. u 11:30 sati (ured 57)
 

Studijske grupe