Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Marije Musa

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položila je MARIJA PRKAČIN.
Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
1. TOMISLAV PUŠIĆ
2. TOMISLAV GLAMUZINA
3. JOSIP MILAS
4. MONIKA OSTOJIĆ
5. ROBERT MILIČEVIĆ
6. MATEJ BANDIĆ
7. PERO GRBAVAC
8. MARTINA NIŽIĆ
9. IVANA BAKULA
10. DRAGAN BRADVICA
11. MILA DUVNJAK
12. TONI BEGOVIĆ
13. DANIJEL MARTINČIĆ
14. JELENA ĆORIĆ
15. LUCIJA MILOŠ
16. ANTONELA LUBURIĆ
17. TONI BUHAČ
18. VIKTORIJA DŽEVLAN
19. MLADEN ŠUNJIĆ
20. KRISTINA ĆUTUK
21. MONIKA BOŠNJAK
22. IVANA KNEŽEVIĆ
Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 4. rujna 2014. u 10 sati.

Studijske grupe