Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Zorana Tomića (8.4.2014.)

Rezultati ispita kod prof.dr.Zorana Tomića (8.4.2014.)

POLITIČKO KOMUNICIRANJE-POLITOLOGIJA
Ispit su položili:
1. Gojana Paponja          3
2. Tomislav Korda           2
3. Robert Hasić                2

Usmeni dio ispita održati će se u srijedu ( 16.4.2014.) u 11.00 sati, kabinet br. 54.
 

Studijske grupe