Rezultati ispita održanog 30. lipnja 2014. kod doc. dr. Marije Musa

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:
1. MARIJA BEGIĆ
2. JOSIP MARELJA
3. ANĐEL BAČIĆ
4. MATEJ BANDIĆ
5. PERO GRBAVAC
6. IVANA VASILJ
Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
1. JOSIP ZELENIKA
2. GORAN LEKO
3. MARTINA PETRUŠIĆ
4. ANA ĆOSIĆ
5. BORIS TOMIĆ
6. MISLAV LJUBIČIĆ
7. ANTONIO GRBAVAC
8. INES MANDIĆ
9. STJEPAN BUKVIĆ
Na usmeni ispit pozivaju se sljedeći studenti: ROBERT MILIČEVIĆ, ILMA AJANOVIĆ, AMINA LEMEŠ, SANJA JURIĆ i MARIO PECIREP.
Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 14. srpnja 2014. u 9 sati.

Studijske grupe