Rezultati pismenog ispita iz kolegija Populacijska politika

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Populacijska politika. Usmeni dio ispita održat će se 15.travnja u 15,00 sati:

1. David Anđelić (2)
2. Marko Barbarić (2)
3. Ivana Bebek (4)
4. Ivana Čuić (2)
5. Ana Dankić (2)
6. Branka Drlje (2)
7. Ozana Galić (2)
8. Branimir Ivanković (2)
9. Matea Klinac (2)
10. Ana Krešo (2)
11. Marija Miljko (3)
12. Irena Mrnjavac (2)
13. Pero Nikić  (2)
14. Vladimir Ripić (2)
15. Ružica Naletilić (2)
16. Željko Pandža (2)
17. Jelena Perković (2)
18. Ivana Pervan (2)
19. Josipa Radoš (3)
20. Sebastijan Šiljeg (2)
21. Stojkić Maldino (2)
22. Ivan Šimunović (2)
23. Iva Vukšić (2)
24. Ana Zovko (5)
 

Studijske grupe