Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Uvod u političku teoriju II

Sveučilište u Mostaru
Filozofski fakultet
Studij politologije

Rezultati prvog  kolokvija iz kolegija Uvod u političku teoriju (II),  održanog 14. travnja 2014. godine
P O L O Ž I L I:
1. Ereš Ružica – izvrstan (5-),
2. Martinović Martina - vrlodobar  (4-),
3.  Bagarić Fani  - dobar (3),
4. Lolić Marijeta – dobar (3),
5. Baković Davor – dobar (3-),
6. Prkačin Marija – dobar (3-),
7. Zovko Virna – dobar (3-),
8. Seser Franimir – dobar (3-),
9. Šarčević Tomislav – dovoljan (2-),
10. Ćesić Goran – dovoljan (2-),
11. Ćosić Ana – dovoljan  (2-),
12. Rotim Ile – dovoljan (2-);

NISU POLOŽILI:

1. Vrdoljak Zdenko,
2. Propadalo Lorina,
3. Sušac Nada,
4. Nižić Martina,
5. Hobiar Tomislav,
6. Zovko Petra,
7. Šušak Marija,
8. Petrušić Martina,
9. Bagarić Luca,
10. Ćutuk Kristina,
11. Bandić Matej,
12. Ćorić Jelena,
13. Vučić Ivana,
14. Boban Katarina;
Mostar, 14. travnja 2014.                    Docent dr. sc. Mile Lasić

Studijske grupe