Rezultati prvog kolokvija kod doc. dr. Marije Musa

Politologija
Prvi kolokvij iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
1. VIRNA ZOVKO
2. NADA SUŠAC
3. RUŽICA EREŠ
4. KATARINA BOBAN
5. PETRA ZOVKO
6. TEA ROTIM
7. MARTINA MARTINOVIĆ
8. JELENA ĆORIĆ
9. MARIJA ŠUŠAK
10. FRANIMIR SESER
dr. sc. Marija Musa, doc.

Studijske grupe