Suvremena diplomacija - rezultati II. kolokvija i predispita

Sveučilište u Mostaru

Filozofski fakultet

Diplomski studij politologije, I godina

Rezultati

drugog kolokvija i predispita iz kolegija Suvremena diplomacija                            održanog 03. lipnja 2014. godine

 

  1.  Položili II. KOLOKVIJ:

Ime i prezime

Ocjena

Čevra Jelena

3

Krstanović Ivana

3

 

  1.  Položili cijeli PREDISPIT:

Ime i prezime

Ocjena

Bokan Frano

5-

Marić Ana

5-

Čović Ivana

4

Perković Jelena

4

Krešo Ana

4-

Gulić Josipa

4-

Ripić Vladimir

4-

Damjanović Iva

4-

Dropulić Katarina

3

Šiljeg Sebastijano

3

Mikulić Tanja

3

Paradžik Dragana

3

Čuić Ivana

3

Matić Ivana

3-

Rašić Josipa

3-

Bokšić Bruno

2

Prlić Martina

2

Prskalo Marija

2

Ivanković Branimir

2

Meštrović Matej

2

 

Nisu položili:  Vukšić Iva, Sudar Ivana, Šimunović Ivan, Dankić Ana,

 

 

Mostar, 03. lipnja 2014.  godine                      Docent dr. Mile Lasić

                                                                         Ass.  Arijana Krešo

 

Studijske grupe