Suvremena političko-filozofska misao II - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao II položili_e:

 1. FILIPIĆ, Boris
 2. ŠIMIĆ, Marija
 3. KOLOBARIĆ, Andrej
 4. ŠIMIĆ, Daniela
 5. ĐIKIĆ, Sven

 

Usmenom ispitu mogu pristupiti i sljedeći_e studenti_ce:

 

 1. MIKULIĆ, Marija
 2. BUBALO, Drago
 3. VEGO, Martina
 4. GRGIĆ, Kristina
 5. KARLUŠIĆ, Matea
 6. VRBICA, Tatjana

 

 

Usmeni će ispit biti održan 11. 9. 2014. u 14:15 h

 

 

Studijske grupe