Suvremene politološke teorije - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Suvremene politološke teorije održanoga 14.7.2021.

 

Položili su sljedeći studenti:

 

Petra Begić

Veronika Pinjuh

Martin Mikulić

Ljiljana Perić

 

Ostali kandidiati nisu zadovoljili.

 

 

Studijske grupe