Suvremene politološke teorije - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Suvremene politološke teorije održanoga 10.9.2021.

 

Položio je:

Kristijan Falak

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

 

Studijske grupe