Teorija i praksa diplomacije 1 - rezultati kolokvija

Sveučilište u Mostaru

Filozofski fakultet

Studij politologije

Kolegij: Teorija i praksa diplomacije I.

 

Kolokvij održan  27.01. 2015.  položili su:

 • Akmadžić, Kristijan - dobar (3)
 • Bakula, Ivana - dovoljna (2)
 • Bandić, Tomislav - vrlo dobar (4)
 • Begović, Toni - dobar (3)
 • Buhač, Toni - dobar (3)
 • Bunoza, Andrija - dovoljan (2)
 • Crnjac, Ivan -dovoljan (2)
 • Čančarević, Ivana - vrlo dobar (4)
 • Galić, Banimir -vrlo dobar (4)
 •  Ivanković, Damir- dovoljan (2)
 •  Klišanin, Silvija - dovoljan (2)
 •  Logara, Suzana - dobar (3)
 •  Marić, Valentina -vrlo dobar (4)
 •  Merdžan, Marinela  - dobar (3)
 •  Milković, Estera -dobar (3)
 • Nikolić, Denis -izvrstan (5)
 •  Pinjušić, Irena - vrlo dobar (4)
 •  Šaravanja, Ivana - vrlo dobar (4)
 •  Turić, Tomislav-izvrstan- (5)
 •  Vranjković, Martina -dovoljan (2)
 •  Vuletić- Mioč, Mario -dobar (3)

 

 

Doc. Dr. sc. Damirka Mihaljević

Studijske grupe