Uvod u političku etiku - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Uvod u političku etiku položili:

BAKULA, Ivana
JURKOVIĆ, Kristijan

Uvid će u testove i upis ocjene biti održan 16. 4. 2014. u 11 h – ured 33

Studijske grupe