Uvod u političku znanost 1 - rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u političku znanost I održanog 24.11. 2014.

 

 1. Zdravko Radeljić-Jakić – 5
 2. Marko Lucović – 4
 3. Ivan Bagarić – 4
 4. Luka Pendeš – 3
 5. Matea Prusina – 3
 6. Marija Barbarić – 3
 7. Mario Petrović – 3
 8. Marija Palac – 2
 9. Antonela Doko – 2
 10. Marija Bagarić – 2
 11. Ante Šunjić - 2
 12. Martina Kutleša – 2
 13. Damir Juka – 2
 14. Anamaria Totić – 2
 15. Anja Stipinović – 2
 16. Mate Bandić – 2
 17. Mateja Vincetić – doći na uvid

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Studijske grupe