Uvod u političku znanost 1 - rezultati popravnog kolokvija

Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u političku znanost I održanog 15. 12. 2014.

 

  1. Mirna Ševo
  2. Nikolina Sesar
  3. Dragi Čolić
  4. Filip Puljić-Vlahić
  5. Ivan Mišetić
  6. Ivana Zovko
  7. Karla Filipetti
  8. Silvio Soče
  9. Romana Pervan
  10. Ana Zoraja

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Studijske grupe