Uvod u političku znanost 2 - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Uvod u političku znanost 2 održanoga 9. rujna 2022. nije položio nitko od kandidata koji su pristupili.

Studijske grupe